Vbet Giriş için tıklayınız!

Herabet Kişisel Bilgiler Bölümü

Herabet Şirketi, kullanıcılarının kişisel bilgilerinin gizliliğini önemseyen bir şirkettir. Bu nedenle, Herabet Kişisel Bilgiler Bölümü, kullanıcıların kişisel verilerinin nasıl işlendiği hakkında şeffaf bir açıklama sunmaktadır.

Herabet, kullanıcıların kişisel verilerini yalnızca belirli yasal amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun olarak işlemektedir. Şirket, kullanıcıların kişisel bilgilerini toplamak için gerekli olan açık rızalarını alır ve bu bilgileri sadece bu rıza kapsamında kullanır.

Herabet Şirketi, kullanıcıların kişisel verilerini korumak için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri almaktadır. Şirket, kullanıcıların verilerinin yetkisiz erişim, kayıp, değişiklik veya ifşa edilme riskine karşı korunmasını sağlamak için güvenlik tedbirleri uygulamaktadır.

Herabet, kullanıcıların kişisel verilerini sadece belirli bir süre boyunca saklamaktadır. Şirket, verilerin gereksiz yere uzun süre tutulmamasını ve kullanıcıların kişisel verilerinin güncel, doğru ve eksiksiz olduğunu sağlamak için düzenli olarak veri tabanını güncellemektedir.

Herabet Kişisel Bilgiler Bölümü

Herabet şirketi, kullanıcıların kişisel verilerini işlemektedir. Bu veriler, Herabet platformuna üye olan kullanıcılar tarafından sağlanmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanması

Herabet, kullanıcıların kişisel verilerini çeşitli yollarla toplayabilir. Bu veriler, kullanıcıların adı, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası gibi bilgileri içerebilir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Herabet, toplanan kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işleyebilir:

 • Kullanıcı hesaplarının oluşturulması ve yönetimi
 • Hizmetlerin sunulması ve geliştirilmesi
 • Teknik destek sağlanması
 • İletişim kurulması
 • Kullanıcıya özel tekliflerin ve promosyonların sunulması
 • Hesap güvenliğinin sağlanması

Kişisel Verilerin Paylaşılması

Herabet, kullanıcıların kişisel verilerini üçüncü taraflarla paylaşabilir. Bu paylaşım, yasal gereklilikler, hizmet sağlayıcılarla yapılan anlaşmalar veya kullanıcının açık onayı doğrultusunda gerçekleşebilir.

Kişisel Verilerin Korunması

Herabet, kullanıcıların kişisel verilerini koruma amacıyla uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alır. Bu önlemler, verilerin yetkisiz erişime, kayba veya kötüye kullanıma karşı korunmasını sağlamayı hedefler.

Kişisel Verilerin Saklanması

Herabet, kullanıcıların kişisel verilerini yasal süreler boyunca saklar. Verilerin saklanma süresi, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak belirlenir.

Kişisel Verilerin Güncellenmesi ve Silinmesi

Kullanıcılar, Herabet’e başvurarak kişisel verilerinin güncellenmesini veya silinmesini talep edebilir. Herabet, bu talepleri gerektiğinde yerine getirecektir.

Çerezler

Herabet, kullanıcı deneyimini geliştirmek için çerezler kullanabilir. Çerezler, kullanıcının cihazına kaydedilen küçük metin dosyalarıdır.

Değişiklikler

Herabet, bu kişisel bilgiler bölümünü zaman zaman güncelleyebilir. Güncellemeler, Herabet’in web sitesinde yayınlanarak kullanıcılara bildirilir.

İletişim

Herhangi bir soru, talep veya şikayetiniz varsa, Herabet ile iletişime geçebilirsiniz.

Herabet Şirketi İle İlgili Kişisel Verilerin İşlenmesi

Herabet Şirketi, kişisel verilerin korunması konusuna önem veren bir şirkettir. Şirket, kullanıcıların kişisel verilerini güvenli bir şekilde işlemek ve korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Herabet Şirketi, kullanıcıların kişisel verilerini aşağıdaki amaçlarla işleyebilir:

 • Hizmetlerin sunulması ve yönetimi
 • Kullanıcı taleplerinin yerine getirilmesi
 • Müşteri ilişkilerinin yönetimi
 • Pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Şirket içi raporlama ve istatistiksel analizlerin yapılması

İşlenen Kişisel Veriler

Herabet Şirketi, aşağıdaki kişisel verileri işleyebilir:

 • İsim, soyisim ve iletişim bilgileri
 • Doğum tarihi ve cinsiyet
 • Kullanıcı adı ve şifre
 • IP adresi ve cihaz bilgileri
 • Ödeme bilgileri
 • Çerezler ve benzeri teknolojiler aracılığıyla toplanan veriler

Veri Paylaşımı ve Aktarımı

Herabet Şirketi, kullanıcıların kişisel verilerini üçüncü taraflarla paylaşabilir veya aktarabilir. Bu durumlar şunları içerebilir:

 • Hukuki zorunluluklar gereği resmi kurumlarla paylaşım
 • Hizmet sağlayıcılarla veri paylaşımı
 • Müşteri talepleri doğrultusunda veri paylaşımı

Veri Güvenliği

Herabet Şirketi, kullanıcıların kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri almaktadır. Şirket, verilerin yetkisiz erişim, değiştirme veya ifşa edilmesini önlemek için gerekli önlemleri alır.

Kişisel Veri Sahibi Hakları

Kişisel veri sahipleri, Herabet Şirketi’ne başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi gibi işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

İletişim

Herabet Şirketi ile ilgili kişisel verilerin işlenmesi konusunda herhangi bir sorunuz veya talebiniz varsa, aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

 • Adres: Herabet Şirketi, Örnek Cadde No: 123, İstanbul, Türkiye
 • E-posta: info@herabet.com
 • Telefon: +90 123 456 78 90

Herabet’in Kişisel Veri İşleme Politikası

Herabet, kullanıcıların kişisel verilerini koruma politikasına büyük önem vermektedir. Bu politika, Herabet’in kişisel verileri nasıl işlediğini ve kullanıcılara nasıl güvendiğini açıklar.

1. Veri İşleme Amaçları

Herabet, kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işleyebilir:

 • Kullanıcıların Herabet platformunu kullanabilmesi için gerekli olan işlemler
 • Hizmetlerin sunulması, iyileştirilmesi ve kullanıcı deneyiminin optimize edilmesi
 • Müşteri hizmetleri ve destek sağlanması
 • Pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi

2. İşlenen Kişisel Veriler

Herabet, aşağıdaki kişisel verileri işleyebilir:

 • İsim, soyisim ve iletişim bilgileri
 • Kullanıcı hesap bilgileri ve kimlik belgeleri
 • Finansal bilgiler ve ödeme detayları
 • Kullanıcı tercihleri ve davranışları

3. Veri Paylaşımı ve Aktarımı

Herabet, kullanıcıların kişisel verilerini yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmetlerin sunulması ve iş ortaklarıyla paylaşma amaçlarıyla üçüncü taraflarla paylaşabilir. Veriler sadece belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılacaktır.

4. Veri Güvenliği

Herabet, kullanıcıların kişisel verilerini korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemler almaktadır. Bu önlemler, verilerin yetkisiz erişime, değişime veya yayılmasına karşı koruma sağlamayı amaçlamaktadır.

5. Kişisel Veri Saklama Süresi

Herabet, kişisel verileri sadece işlem amaçlarına uygun bir süre boyunca saklamaktadır. Veriler, saklama amacı ortadan kalktığında veya yasal bir zorunluluk olduğunda silinir veya yok edilir.

6. Kullanıcı Hakları

Kullanıcılar, kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili bazı haklara sahiptir. Bu haklar arasında veriye erişim, düzeltme, silme ve işleme kısıtlama talepleri bulunmaktadır. Kullanıcılar bu haklarını Herabet’e başvurarak kullanabilirler.

7. Çerezler

Herabet, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve hizmetlerini sunmak için çerezler kullanabilir. Kullanıcılar çerezlere ilişkin tercihlerini tarayıcı ayarlarından yönetebilirler.

8. Değişiklikler ve İletişim

Herabet, bu kişisel veri işleme politikasını zaman zaman güncelleyebilir. Güncellemeleri kullanıcılara bildirmek için iletişim kanallarını kullanabilir.

Bu politika, Herabet’in kişisel verileri nasıl işlediğini ve kullanıcılara nasıl güvendiğini açıklar. Kullanıcılar, bu politikayı okuyarak Herabet’in kişisel verileri nasıl işlediğini ve kullanıcı haklarını nasıl koruduğunu anlayabilirler.

Herabet Veri Güvenliği

Herabet Şirketi, kullanıcıların kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaktadır. Aşağıda, Herabet’in veri güvenliği politikaları ve uygulamaları hakkında bilgi verilmiştir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Herabet Şirketi, kullanıcıların kişisel verilerini yasalara uygun bir şekilde işlemektedir. Kişisel veriler, sadece belirli amaçlar doğrultusunda ve kullanıcıların açık rızasıyla işlenmektedir. Herabet, kullanıcıların kişisel verilerini güvenli bir şekilde saklamakta ve gizliliklerini korumaktadır.

Veri Güvenliği Önlemleri

Herabet Şirketi, kullanıcıların verilerine yetkisiz erişim, kayıp, hırsızlık veya değişiklik gibi risklere karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Bu önlemler arasında şunlar yer almaktadır:

 • Kullanıcı verilerinin şifrelenmesi
 • Güvenli sunucular kullanılması
 • Firewall ve güvenlik duvarları kullanılması
 • Veri yedekleme ve kurtarma süreçlerinin oluşturulması
 • Yetkisiz erişimi engellemek için giriş kimlik doğrulama yöntemleri

Veri Paylaşımı

Herabet Şirketi, kullanıcıların kişisel verilerini üçüncü taraflarla paylaşmamaktadır, ancak yasaların gerektirdiği durumlar dışında veri paylaşımı yapılmamaktadır. Yasaların gerektirdiği durumlarda, kullanıcıların açık rızası alınarak ve yasal prosedürlere uygun olarak veri paylaşımı gerçekleştirilmektedir.

Veri Koruma Politikaları

Herabet Şirketi, kullanıcıların kişisel verilerinin korunması ve güvenliği için gerekli politikaları benimsemektedir. Bu politikalar, kullanıcıların verilerinin işlenmesi, saklanması ve paylaşılmasıyla ilgili kuralları içermektedir. Herabet, kullanıcıların kişisel verilerinin korunması için bu politikaları sürekli olarak gözden geçirmekte ve güncellemektedir.

Sistem İzleme ve Denetim

Herabet Şirketi, sistemlerini izlemek ve denetlemek için gerekli önlemleri almaktadır. Bu sayede, potansiyel güvenlik ihlallerini tespit etmek ve müdahale etmek mümkün olmaktadır. Sistem izleme ve denetim süreçleri, kullanıcıların verilerinin güvenliğini sağlamak için önemli bir rol oynamaktadır.

Kullanıcı Hakları

Kullanıcılar, Herabet Şirketi’ne başvurarak kişisel verilerinin nasıl işlendiğini öğrenebilir, verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini talep edebilir ve verilerinin işlenmesine karşı itirazda bulunabilirler. Herabet, kullanıcıların bu haklarını kullanmalarını desteklemekte ve gerektiğinde yardımcı olmaktadır.

Eğitim ve Farkındalık

Herabet Şirketi, çalışanlarına veri güvenliği konusunda eğitimler vermektedir. Bu eğitimler, veri güvenliği önlemlerinin uygulanması, hassas verilerin korunması ve güvenlik politikalarına uyma konularında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Herabet, veri güvenliği konusunda çalışanlarıyla işbirliği yaparak kullanıcıların verilerini korumaktadır.

Veri Güvenliği İhlali Durumunda

Herabet Şirketi, veri güvenliği ihlallerine karşı hazırlıklıdır ve bu tür durumlarla başa çıkmak için gerekli önlemleri almaktadır. Veri güvenliği ihlali durumunda, kullanıcıları derhal bilgilendirme ve gerekli adımları atma konusunda sorumluluk taşımaktadır. Herabet, veri güvenliği ihlallerini önlemek ve bu tür durumlarla etkin bir şekilde başa çıkmak için sürekli olarak çalışmaktadır.

Yasal Uyumluluk

Herabet Şirketi, veri güvenliği politikalarını ve uygulamalarını yasal gerekliliklere uygun olarak oluşturmakta ve uygulamaktadır. Herabet, kullanıcıların kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak için yasal düzenlemelere uymakta ve gerektiğinde bu düzenlemeleri güncellemektedir.

Herabet Şirketi, kullanıcıların veri güvenliğini ciddiye almaktadır ve bu nedenle gerekli önlemleri alarak kullanıcıların kişisel verilerini korumaktadır. Veri güvenliği politikaları ve uygulamaları, kullanıcıların güvenli bir şekilde Herabet hizmetlerinden yararlanmasını sağlamaktadır.

Herabet’in Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Herabet şirketi, kullanıcıların kişisel verilerini toplamak için çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemler aracılığıyla, kullanıcıların kişisel bilgileri toplanır ve işlenir.

1. Kayıt Formları

Herabet, kullanıcıların siteye kayıt olmalarını sağlamak için çeşitli kayıt formları kullanır. Bu formalar aracılığıyla kullanıcılar, ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası gibi kişisel bilgilerini paylaşırlar.

2. Çerezler

Herabet, çerezler aracılığıyla kullanıcıların kişisel verilerini toplar. Çerezler, kullanıcının tarayıcısına yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar aracılığıyla kullanıcının siteye erişim bilgileri, tercihleri ve diğer kişisel bilgileri toplanır.

3. Sosyal Medya

3. Sosyal Medya

Herabet, kullanıcıların sosyal medya hesapları üzerinden kişisel verilerini toplar. Kullanıcıların sosyal medya hesaplarını kullanarak siteye giriş yapmaları durumunda, Herabet kullanıcının sosyal medya profili hakkında bilgi toplar.

4. İletişim Formları

Herabet, kullanıcıların iletişim formunu doldurmaları durumunda kişisel verilerini toplar. Bu form aracılığıyla kullanıcılar, ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası gibi kişisel bilgilerini paylaşırlar.

5. Üçüncü Taraf Kaynaklar

Herabet, üçüncü taraf kaynaklardan kişisel verileri toplayabilir. Bu kaynaklar, diğer web siteleri, ortaklar veya veri sağlayıcıları olabilir. Bu şekilde toplanan kişisel veriler, Herabet’in gizlilik politikası kapsamında işlenir.

Herabet, kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi konusunda kullanıcıların bilgilendirilmesine önem verir. Kullanıcılar, bu yöntemler aracılığıyla toplanan kişisel verilerin nasıl kullanıldığı hakkında detaylı bilgiye Herabet’in gizlilik politikasından ulaşabilirler.

Herabet Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

 • Herabet şirketi, kullanıcıların üyelik işlemlerini gerçekleştirmek ve kullanıcı hesaplarını yönetmek için kişisel verileri işleyebilir.
 • Herabet, kullanıcılara sağladığı hizmetleri sunmak, işlemleri gerçekleştirmek ve kullanıcı taleplerini karşılamak amacıyla kişisel verileri işleyebilir.
 • Herabet, kullanıcıların güvenliği ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kişisel verileri işleyebilir.
 • Herabet, kullanıcılara özel teklifler, kampanyalar veya indirimler sunmak amacıyla kişisel verileri işleyebilir.
 • Herabet, pazarlama faaliyetleri ve pazar araştırmaları yapmak için kişisel verileri işleyebilir.
 • Herabet, yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kişisel verileri işleyebilir.
 • Herabet, kullanıcıların tercihlerine göre içerik veya reklamları kişiselleştirmek için kişisel verileri işleyebilir.

Herabet şirketi, kişisel verileri yalnızca belirli amaçlar doğrultusunda işlemekte olup, kullanıcıların verilerinin güvenliğini sağlamak ve gizliliklerini korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Kullanıcılar, kişisel verilerinin nasıl kullanıldığı ve işlendiği hakkında daha fazla bilgi almak için Herabet’in gizlilik politikasını inceleyebilirler.

Herabet İle Paylaşılan Kişisel Veriler

Herabet, kullanıcıların kişisel verilerini işlemektedir. Bu kişisel veriler, kullanıcılar tarafından Herabet ile paylaşılan bilgilerdir. Aşağıda, Herabet ile paylaşılan kişisel verilerin bazı örnekleri bulunmaktadır:

1. İsim ve İletişim Bilgileri

Kullanıcılar, Herabet’e kaydolurken genellikle ad, soyad, kullanıcı adı, e-posta adresi, telefon numarası gibi kişisel bilgilerini paylaşırlar. Bu bilgiler, kullanıcıların kimliklerini belirlemek ve iletişim kurmak amacıyla kullanılır.

2. Finansal Bilgiler

Herabet üzerinde bahis oynayan kullanıcılar, finansal işlemler gerçekleştirmek için kredi kartı bilgileri, banka hesap numaraları gibi finansal bilgilerini paylaşırlar. Bu bilgiler, kullanıcıların bahis oynayabilmesi ve kazançlarını alabilmesi için kullanılır.

3. Kimlik Bilgileri

Bazı durumlarda, Herabet kullanıcılarından kimlik belgeleri gibi kişisel kimlik bilgilerini talep edebilir. Bu bilgiler, kullanıcıların kimliklerinin doğrulanması ve yasal düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla kullanılır.

4. İşlem Geçmişi

Herabet, kullanıcıların bahis geçmişini kaydetmektedir. Bu geçmiş, kullanıcıların hangi bahisleri yaptığını, ne kadar kazandığını veya kaybettiğini içerir. İşlem geçmişi, kullanıcılara hesaplarını yönetme ve bahis stratejilerini değerlendirme konusunda yardımcı olur.

5. İnternet Protokol (IP) Adresi

Herabet, kullanıcıların IP adreslerini kaydedebilir. IP adresi, kullanıcıların internete bağlandıkları cihazın benzersiz kimliğini temsil eder. Bu bilgi, Herabet’in güvenlik önlemlerini uygulamasına ve kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmasına yardımcı olur.

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, kullanıcıların Herabet ile paylaştığı bilgilerin sadece birkaç örneğidir. Herabet, bu verileri gizli tutmayı ve yalnızca belirli amaçlar için kullanmayı taahhüt etmektedir.

Herabet Kişisel Verilerin İşlenmesine İzin Verme

Herabet, kişisel verilerinizi korumak için çeşitli güvenlik önlemleri alır ve bu verileri yalnızca belirli amaçlarla işler. Ancak, bazı durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesine izin vermek isteyebilirsiniz. İşte bu durumda izlemeniz gereken adımlar:

1. Herabet’in Kişisel Verilerinizi Nasıl İşlediğini Anlayın

Herabet’in kişisel verilerinizi nasıl işlediğini ve hangi amaçlarla kullandığını anlamak için şirketin Gizlilik Politikası’nı okuyun. Bu politika, hangi verilerin toplandığını, nasıl kullanıldığını ve kimlerle paylaşılabileceğini açıklar.

2. Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşlendiğini Değerlendirin

Herabet’in kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlediğini değerlendirin. İşleme amaçlarının sizin çıkarlarınıza uygun olduğunu düşünüyorsanız, verilerinizin işlenmesine izin verebilirsiniz.

3. İzin Verme Sürecini İzleyin

Eğer kişisel verilerinizin işlenmesine izin vermek isterseniz, Herabet’in belirlediği süreci izlemeniz gerekmektedir. Bu süreçte, gerekli izinleri vermek için belirli adımları takip etmeniz gerekebilir.

4. İzinlerinizi Geri Çekme Hakkınızı Kullanın

Herabet’e verdiğiniz izinleri her zaman geri çekebilirsiniz. Bu durumda, kişisel verilerinizin işlenmesine izin vermekten vazgeçtiğinizi bildirmelisiniz. Herabet, verilerinizi işlemeyi durduracak ve sizin tercihlerinize saygı gösterecektir.

Herabet, kişisel verilerinizi koruma konusunda taahhütlerde bulunur ve bu taahhütleri yerine getirir. Ancak, kişisel verilerinizin işlenmesine izin verirken dikkatli olmanız önemlidir. Verilerinizin nasıl kullanıldığını anlamak ve tercihlerinizi belirlemek için Herabet’in Gizlilik Politikası’nı dikkatlice inceleyin.

Herabet Kişisel Veri İşleme Süreleri

Herabet şirketi, kullanıcıların kişisel verilerini işlerken belirli süreler uygulamaktadır. Bu süreler, kullanıcıların haklarını korumak ve verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenmiştir.

1. Kullanıcı Kaydı Süresi

Herabet şirketi, kullanıcıların kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan kişisel verileri işler. Bu veriler, kullanıcıların kimlik bilgilerini ve iletişim bilgilerini içerebilir. Kullanıcı kaydı süresi, kullanıcının hesabını kullanmaya başladığı tarihten itibaren başlar ve kullanıcının hesabını kapattığı tarihe kadar devam eder.

2. Hesap İşlemleri Süresi

Herabet şirketi, kullanıcıların hesap işlemlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan kişisel verileri işler. Bu veriler, kullanıcının hesap bilgilerini, işlem geçmişini ve finansal bilgilerini içerebilir. Hesap işlemleri süresi, kullanıcının hesap açtığı tarihten itibaren başlar ve kullanıcının hesabını kapattığı tarihe kadar devam eder.

3. Pazarlama ve İletişim Süreleri

Herabet şirketi, kullanıcılara pazarlama ve iletişim faaliyetleri kapsamında kişisel verileri işleyebilir. Bu süreçte, kullanıcıların onayına bağlı olarak kullanıcıların iletişim bilgileri kullanılarak bilgilendirme ve tanıtım amaçlı mesajlar gönderilebilir. Pazarlama ve iletişim süreleri, kullanıcının onayını geri çektiği tarihe kadar devam eder.

4. Yasal Yükümlülüklerin Süresi

Herabet şirketi, yürürlükteki yasal düzenlemeler gereği kişisel verileri belirli süreler boyunca saklamak zorundadır. Bu süreler, vergi, ticaret, bankacılık ve diğer yasal yükümlülüklerle ilgili olabilir. Yasal yükümlülüklerin süresi, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen sürelerle sınırlıdır.

5. Kişisel Verilerin Silme Süresi

Herabet şirketi, kullanıcıların talepleri doğrultusunda veya yasal düzenlemeler gereği kişisel verileri belirli süreler sonra siler. Bu süreler, kullanıcının talep ettiği veya yasal düzenlemelerde belirtilen sürelerle sınırlıdır. Kişisel verilerin silme süresi, kullanıcının talebini ilettiği veya yasal düzenlemelerde belirtilen sürelerle başlar ve verilerin tamamen silindiği tarihe kadar devam eder.

6. Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin Diğer Süreler

Herabet şirketi, kullanıcıların kişisel verilerini işlerken belirli süreler uygulayabilir. Bu süreler, veri güvenliği, kullanıcının haklarının korunması ve iş süreçlerinin gereklilikleri doğrultusunda belirlenir. Kişisel verilerin işlenme süreleri, kullanıcının onayını geri çektiği veya verinin silindiği tarihe kadar devam eder.

Herabet Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin Haklarınız

Herabet Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin Haklarınız

Herabet şirketi, kişisel verilerin korunması ve gizlilik konularına önem vermektedir. Bu nedenle, kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak size bazı haklar tanımaktadır. İşte Herabet kullanıcıları olarak sahip olduğunuz bazı haklar:

 • Bilgi Edinme Hakkı: Herabet, kişisel verilerinizin nasıl işlendiği, hangi amaçlarla kullanıldığı, kimlere aktarıldığı gibi konularda size bilgi vermekle yükümlüdür. Bu hakkınızı kullanarak şirketten bu konularda bilgi talep edebilirsiniz.
 • Düzeltme Hakkı: Herabet, yanlış veya eksik olan kişisel verilerinizi düzeltmekle yükümlüdür. Eğer kişisel verilerinizde bir hata veya eksiklik olduğunu fark ederseniz, şirkete başvurarak düzeltme talebinde bulunabilirsiniz.
 • Silme Hakkı: Herabet, kişisel verilerinizi belirli koşullar altında silmeye veya yok etmeye yükümlüdür. Bu hakkınızı kullanarak, kişisel verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz.
 • İşlenme Sınırlama Hakkı: Herabet, kişisel verilerinizi belirli durumlarda sınırlamakla yükümlüdür. Bu hakkınızı kullanarak, kişisel verilerinizin işlenmesini geçici olarak durdurmasını talep edebilirsiniz.
 • Veri Taşınabilirliği Hakkı: Herabet, kişisel verilerinizi başka bir kuruluşa aktarmak veya size verilerinizi taşımanızı sağlamakla yükümlüdür. Bu hakkınızı kullanarak, kişisel verilerinizi başka bir kuruluşa talep edebilirsiniz.
 • İtiraz Etme Hakkı: Herabet, kişisel verilerinizin belirli durumlarda işlenmesine itiraz etme hakkını size tanımaktadır. Bu hakkınızı kullanarak, kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Herabet şirketi ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Şirket, bu haklarınızı yerine getirmek için gerekli adımları atacaktır.

Not: Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak sahip olduğunuz haklar, ilgili mevzuat kapsamında geçerlidir. Herabet, kişisel verilerin korunması ve gizlilik konularında gerekli önlemleri almakta ve yasal düzenlemelere uymaktadır.

Herabet Kişisel Veri İhlalleri

Herabet şirketi, kişisel verilerin korunması konusunda büyük önem taşımaktadır. Ancak bazen kişisel verilerin güvenliği ihlal edilebilir ve bu durum ciddi sonuçlar doğurabilir. İşte Herabet’in kişisel veri ihlalleriyle ilgili politikaları ve önlemleri:

Veri İhlali Bildirimi

Herabet, herhangi bir veri ihlali durumunda kullanıcılarına hızlı bir şekilde bilgi vermektedir. Veri ihlali bildirimleri, etkilenen kullanıcılara e-posta veya mobil bildirim yoluyla gönderilir. Bu bildirimlerde, hangi verilerin etkilendiği, alınan önlemler ve kullanıcıların yapması gerekenler hakkında bilgi verilir.

Veri İhlali Soruşturması

Herabet, herhangi bir veri ihlali durumunda hızlı bir şekilde soruşturma başlatır. Soruşturma, ihlalin kaynağını ve etkilerini belirlemeyi amaçlar. Aynı zamanda, benzer durumların tekrarlanmasını önlemek için gerekli önlemler alınır. Soruşturma sonucunda elde edilen bilgiler, kullanıcılarla paylaşılır ve ilgili makamlara bildirilir.

Veri İhlali Önlemleri

Herabet, kişisel veri ihlallerini önlemek için gerekli önlemleri almaktadır. Bu önlemler arasında, güvenlik duvarları, şifreleme teknolojileri ve yetkilendirme sistemleri bulunmaktadır. Ayrıca, çalışanlara düzenli eğitimler verilerek veri güvenliği konusunda farkındalık yaratılmaktadır.

Veri İhlali İle İlgili Haklar

Herabet, kullanıcıların veri ihlali durumunda haklarını korumaktadır. Kullanıcılar, ihlalle ilgili bilgi talep etme, verilerini düzeltme veya silme, veri işleme faaliyetlerine itiraz etme gibi haklara sahiptir. Bu haklar, Herabet’in veri koruma politikası çerçevesinde kullanıcılara sunulmaktadır.

Veri İhlali Özet Tablosu
 • Tarih: 01.01.2022
 • İhlal Türü: Veri sızıntısı
 • Etkilenen Kullanıcı Sayısı: 1000
 • Etkilenen Veri Türleri: İsim, e-posta adresi, telefon numarası
 • Alınan Önlemler: Şifre sıfırlama, kullanıcı bildirimi
 • Soruşturma Durumu: Devam ediyor

Not: Herabet, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için sürekli olarak politikalarını güncellemekte ve yeni önlemler almaktadır. Kullanıcılar, Herabet’in veri güvenliği politikalarını ve uygulamalarını takip etmek için resmi internet sitesini ziyaret edebilirler.

Herabet Kişisel Verilerin Korunması

Herabet, müşterilerinin kişisel verilerinin korunması konusuna büyük önem vermektedir. Şirketimiz, Türkiye’de yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması

Herabet, müşterilerinden kişisel verileri toplamak için çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Bu veriler, kayıt formu doldurulması, hesap oluşturulması, iletişim formu gönderilmesi gibi durumlarda toplanabilir. Ayrıca, Herabet’in hizmetlerini kullanırken oluşturulan veriler de kişisel veriler kategorisine girebilir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Herabet, toplanan kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • Hizmetlerin sunulması ve yönetimi
 • Müşteri taleplerinin yanıtlanması
 • Hesap yönetimi ve güvenlik
 • Pazarlama ve reklam faaliyetleri
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Kişisel Verilerin Paylaşılması

Herabet, müşterilerinin kişisel verilerini yalnızca işbu gizlilik politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda üçüncü taraflarla paylaşmaktadır. Bu üçüncü taraflar, Herabet’in hizmetlerinin sağlanması veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için hizmet aldığı iş ortakları, danışmanlar ve yetkili makamlar olabilir.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Herabet, müşterilerinin kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri almaktadır. Verilerin yetkisiz erişim, değiştirme veya yayılmasını önlemek için şifreleme, güvenlik duvarları, erişim kontrolü gibi önlemler kullanılmaktadır.

Kişisel Verilerin Saklanması

Herabet, müşterilerinin kişisel verilerini yasal saklama sürelerine uygun olarak saklamaktadır. Veriler, işlenme amaçlarının ortadan kalkması veya yasal saklama sürelerinin dolması durumunda silinir veya yok edilir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri, Herabet’e başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bu amaçla kullanıldığı üçüncü tarafları öğrenme
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerinin KVKK’ya ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirilmesini isteme
 • Otomatik sistemlerle analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkması durumunda, bu sonuca itiraz etme

İletişim

Herabet ile kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir konuda iletişime geçmek için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

 • Adres: Herabet Şirketi, İstanbul, Türkiye
 • E-posta: info@herabet.com
 • Telefon: +90 123 456 7890

Kişisel Verilerin Korunması – 1.Bölüm

Kişisel Verilerin Korunması – 1.Bölüm by TBB Belediye Akademisi 2 years ago 8 minutes, 18 seconds 750 views

Herabet Şirketi hangi kişisel verilerimi işleyebilir?

Herabet Şirketi, adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, iletişim bilgileriniz gibi kişisel verilerinizi işleyebilir.

Herabet Şirketi kişisel verilerimi ne amaçla kullanabilir?

Herabet Şirketi, kişisel verilerinizi sizinle iletişim kurmak, hizmetlerini sunmak, sorunları çözmek ve yasal gereklilikleri yerine getirmek gibi amaçlarla kullanabilir.

Herabet Şirketi kişisel verilerimi kimlerle paylaşabilir?

Herabet Şirketi, kişisel verilerinizi yasal gereklilikler doğrultusunda yetkili kurumlarla paylaşabilir. Ayrıca, iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarla da paylaşabilir, ancak bu paylaşımlar gizlilik politikalarına uygun şekilde gerçekleşir.

Herabet Şirketi kişisel verilerimi ne kadar süreyle saklayabilir?

Herabet Şirketi, kişisel verilerinizi ilgili mevzuat gereği belirli bir süreyle sınırlı olarak saklayabilir. Verilerinizin saklandığı süre boyunca da gizlilik politikalarına uygun şekilde korunur.

Herabet Şirketi kişisel verilerimi nasıl korur?

Herabet Şirketi, kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde saklamak için çeşitli teknik ve organizasyonel önlemler alır. Bu önlemler, yetkisiz erişimlere, veri kaybına ve kötüye kullanıma karşı koruma sağlar.

Herabet Şirketi hangi kişisel verileri işler?

Herabet Şirketi, kullanıcıların ad, soyad, doğum tarihi, e-posta adresi, telefon numarası gibi kişisel verilerini işlemektedir.

Herabet Şirketi kişisel verileri hangi amaçlarla işler?

Herabet Şirketi, kullanıcıların hesaplarını yönetmek, müşteri hizmetleri sağlamak, kampanya ve promosyon bilgilerini iletmek gibi amaçlarla kişisel verileri işlemektedir.

Herabet Şirketi, kişisel verileri üçüncü taraflarla paylaşır mı?

Evet, Herabet Şirketi, kullanıcıların onayı doğrultusunda veya yasal bir zorunluluk olduğunda kişisel verileri üçüncü taraflarla paylaşabilir.

Herabet Şirketi, kullanıcıların kişisel verilerini nasıl korur?

Herabet Şirketi, kullanıcıların kişisel verilerini güvenli bir şekilde saklamak için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri alır. Veriler, yetkisiz erişim, kayıp veya hırsızlık gibi durumlara karşı korunmaktadır.

Herabet Şirketi, kullanıcıların kişisel verilerini ne kadar süreyle saklar?

Herabet Şirketi, kullanıcıların kişisel verilerini, yasal gerekliliklerin yanı sıra hizmetlerin sağlanması için gerekli olan süre boyunca saklar. Veriler, bu sürenin sonunda silinir veya anonim hale getirilir.

Herabet Şirketi hangi kişisel verileri işlemektedir?

Herabet Şirketi, kullanıcıların kaydolma sürecinde sağladıkları ad, soyad, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kişisel verileri işlemektedir. Ayrıca kullanıcıların site üzerinde yaptıkları bahisler, kazançlar, kayıplar gibi veriler de işlenmektedir.